کاریکلماتور و سهراب گل هاشم
یکشنبه ۳۰ فروردین۱۳۹۴ :: 3:20 :: نويسنده : سهراب گل هاشم

کاریکلماتور

﷯ آخرین ترفند شیطان، صداقت است.


﷯ بعضی‌ها پای حرفی که می‌زنند می‌ایستند و بعضی‌ها زانو می‌زنند.


﷯ برای اینکه حرف‌های بودار نزند، قبلش مسواک می‌زد.


﷯ اگر زندگی‌تان خوب می‌چرخد مواظب باشید سرتان گیج نرود.


﷯ در مواقعی که خوشحالم، سلول‌های تنم بشکن می‌زنند.


﷯ تمام زندگی‌ام قسطی است؛ اما گوشم بدهکار نیست.


﷯ برای اینکه حرف‌های پخته بزند به کلاس آشپزی رفت.


﷯ با آنکه چینی بلد نبود، ولی دست از سخن‌چینی برنداشت.


﷯ بی‌شعوری ذاتی نیست؛ گاهی خودمان در این راستا تلاش می‌کنیم.


﷯ بهترین ورزش دویدن است، اما نه توی حرف دیگران.


﷯ اگر بیش از حد خاکی باشی آخرش آسفالتت می‌کنند.


﷯ تفاوت دید من و تو در نمره عینکمان است.


﷯ حرف‌های خام به مغزم صدمه می‌زنند.


﷯ نقاش فقیر‌، خجالت می‌کشید.


﷯ خواب غفلت نیازی به رختخواب ندارد.


﷯ وقتی از دو دلی خسته شد یکی از آن‌ها را اهدا کرد.


سهراب گل هاشم

روزنامه شهرآرا شماره ۱۶۷۶ سی ام فروردینماه ۹۴ (صفحه ۱۶)چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ :: 12:55 :: نويسنده : سهراب گل هاشم

کاریکلماتور

﷯برای روشن‌کردن منظورش همه چیز را به آتش کشید.


﷯رشته سخن را به دست گرفت و کلاهی نو برای مردم بافت. 


﷯فقط آدم پرحرف سکوت ذخیره می‌کند.


﷯امروز همان راه حل‌های دیروز است.


﷯تصمیم گرفت راه پول‌دار‌شدن را آسفالت کند.


﷯دنیا برای آدم‌های غمگین به کوچکی یک قطره اشک و برای آدم‌های شاد به بزرگی یک لبخند است.


﷯هر داغی سرد می‌شود اما هیچ پخته‌ای خام نخواهد شد.


﷯سمعک تنبل من، عاشق سکوت نیمه شب است.


﷯گرمی کلامش، یخ‌های ناامیدی را آب کرد.


﷯وقتی تاریخ مصرف عشق به اتمام رسید، زندگی‌اش مسموم شد.


﷯تا وقتی عوام باشند، عوام‌فریب هم خواهد بود.


﷯معلوم نیست بی‌طرف‌ها از کدام طرف بی‌طرف هستند.


﷯بعضی‌ها توی دلتان را خالی می‌کنند و بعضی‌ها زیر پایتان را.


﷯اگر می‌خواهید آچارفرانسه باشید باید بدانید کدام پیچ‌ها شل هستند.


﷯بعضی‌ها فکرشان به جایی نمی‌رسد و بعضی‌ها خودشان.


﷯فاصله بین حرف تا عمل یک کلمه است: حرکت.


عده‌ای قانون را « پیاده » می‌کنند که خود « سوار » شوند.


﷯دهانم پر از حرف است اما با دهان پُر هم نباید سخن گفت.


سهراب گل هاشم 

روزنامه شهرآرا شماره ۱۶۷۳ چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۴(صفحه ۱۶)یکشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۴ :: 12:57 :: نويسنده : سهراب گل هاشم

کاریکلماتور

﷯بعضی‌ها با نردبان قدرت از دیوار حاشا بالا می‌روند.


﷯خواب غفلت نیازی به رختخواب ندارد.


﷯آن‌هایی که بلند فکر می‌کنند هیچ وقت کوتاه نمی‌آیند.


﷯فقط آدم پُر حرف، سکوت ذخیره می‌کند.


﷯خروپف یعنی پرحرفی در خواب.


﷯اگر طبع شاعری بیش از حد روان باشد شعر آبکی می‌شود


﷯گاهی دوست در زنگ حساب، انشا می‌خواند


﷯بی‌شعوری ذاتی نیست گاهی خودمان در این راستا تلاش می‌کنیم


﷯«کلیه» نوشته‌هایم سنگ‌ساز شده است


﷯بهترین ورزش دویدن است، اما نه توی حرف دیگران


﷯اگر بیش از حد خاکی باشی آخرش آسفالتت می‌کنند


﷯گاهی اوقات «کلیه» امورم درد می‌کند


﷯سلام بی‌جواب یعنی خداحافظ‌


﷯بعضی از نگاه‌ها صدای قشنگی دارند


﷯تفاوت دید من و تو در نمره عینکمان است


﷯حرف‌های خام به مغزم صدمه می‌زنند


﷯نقاش فقیر‌، خجالت می‌کشید


﷯خواب غفلت نیازی به رختخواب ندارد


﷯دلتان بزرگ باشد؛ بزرگ‌کردن شکم که کاری ندارد


﷯وقتی از دو دلی خسته شد یکی از آن‌ها را اهدا کرد


سهراب گل هاشم

روزنامه شهرآرا شماره 1670 یکشنبه 23 فروردین ماه 94 (صفحه 16)چهارشنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۴ :: 18:37 :: نويسنده : سهراب گل هاشم
کاریکلماتور

* دکتر عاشق براي سياهي شب «قرص ماه» را تجويز کرد.

* براي اين که حرف هاي پخته بزند به کلاس آشپزي رفت.

* وقتي پول نداري همسرت آرايش جنگي مي کند.

* شهرداري همه پس اندازش را خرج دست انداز مي کند.

* تفاوت ديد من و تو در نمره عينک مان است.

* دلتان بزرگ باشد؛ بزرگ کردن شکم که کاري ندارد.

سهراب گل هاشم

روزنامه خراسان چهارشنبه 1394/01/19 شماره انتشار 18941(همشهری سلام)سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۴ :: 12:37 :: نويسنده : سهراب گل هاشم

کاریکلماتور

﷯پر بودن حساب بانکی، باعث خالی‌شدن کینه‌های زناشویی می‌شود.


﷯قبل از عاشق‌شدن، به تاریخ انقضای آن نگاه کنید.


﷯ بعضی‌ها آن‌قدر ماهرانه دروغ می‌گویند که از راست هم قشنگ‌تر است.


﷯ اگر زندگی‌تان خوب می‌چرخد، مواظب باشید سرتان گیج نرود!


﷯ در مواقعی که خوشحالم، سلول‌های تنم بشکن می‌زنند.


﷯ بعضی‌ها با هم جفت‌اند، اما جور نیستند!


﷯وقتی پول نداری، همسرت آرایش جنگی می‌کند.


﷯پشت‌سر هر مرد موفقی، زنی است که نتوانسته جلوی موفقیت‌اش را بگیرد.


﷯تمام زندگی‌ام قسطی است، اما گوشم بدهکار نیست.


﷯کتاب «یار» مهربانی است که با همسرتان هیچ مشکلی ندارد.


﷯برای اینکه حرف‌های پخته بزند، به کلاس آشپزی رفت.


﷯همسر باگذشتی بود، از من هم گذشت.


﷯بعضی‌ها به‌پای هم پیر می‌شوند و بعضی‌ها به دست هم.


﷯دکتر عاشق برای سیاهی شب «قرص ماه» را تجویز نمود.


﷯قلم پاچه‌خوار،‌ نوکش همیشه چرب است.


﷯بعضی‌ها پای حرفی که می‌زنند، می‌ایستند و بعضی‌ها زانو می‌زنند.


﷯در مقوله عدل و قسط، معمولا «عدل» به بازاریان می‌رسد و قسط به کارمندان.


﷯آخر دوخط موازی را کی دیده؟ شاید به هم رسیدن!


﷯برای اینکه حرف‌های بودار نزند، قبلش مسواک می‌زد.

 


﷯شهرداری همه پس‌اندازش را خرج دست‌انداز می‌کند.


سهراب گل هاشم

روزنامه شهرآرا شماره 1666 سه شنبه 18 فروردین ماه 94 (صفحع 16)کاریکلماتور       

عشق یک خواب شیرین است و ازدواج ساعت شماطه دار.

پر بودن حساب بانکی باعث خالی شدن کینه های زناشویی می شود.

 قبل از عاشق شدن به تاریخ انقضای آن نگاه کنید.

 بعضی ها آن قدر ماهرانه دروغ می گویند که از راست هم قشنگ تراست.

 اگر زندگی تان خوب می چرخد مواظب باشید سرتان گیج نرود!

 در مواقعی که خوشحالم سلول های تنم بشکن می زنند.

 بعضی ها با هم جفت اند اما جور نیستند!

 زن چراغ خونه است اما چلچراغ هم زیباست.

وقتی پول نداری همسرت آرایش جنگی می کند.

پشت سر هر مرد موفقی زنی است که نتوانسته جلوی موفقیت اش را بگیرد.

تمام زندگی ام قسطی است اما گوشم بدهکار نیست.

کتاب "یار" مهربانی است که با همسرتان هیچ مشکلی ندارد.

برای اینکه حرف های پخته بزند به کلاس آشپزی رفت.

همسر باگذشتی بود از من هم گذشت.

بعضی ها به پای هم پیر می شوند و بعضی ها به دست هم.

دکتر عاشق برای سیاهی شب "قرص ماه" را تجویز نمود.

طنزنامه خنداخند نیمه دوم اسفند ماه ۹۳ شماره دوم ، ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا

 چهارشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۳ :: 15:14 :: نويسنده : سهراب گل هاشم
کاریکلماتور

بعضی ها به پای هم پیر می شوند و بعضی ها به دست هم.

خطوط دلت را زیاد اشغال نکن شاید خوشبختی پشت خط باشد.

دو هفته نامه طنز خنداخند  شماره یک بهمن ماه93 (اصفهان)جمعه ۲۸ آذر۱۳۹۳ :: 21:32 :: نويسنده : سهراب گل هاشم
کاریکلماتور

قلم پاچه خوار ،‌نوکش همیشه چرب است.

آخرین ترفند شیطان ، صداقت است.

بعضی ها پای حرفی که می زنند می ایستند و بعضی ها زانو می زنند.

در مقوله ی  عدل و قسط ، معمولا «عدل» به بازاریان می رسد و قسط به کارمندان.

آخر دوخط موازی را کی دیده ؟ شاید به هم رسیدن!

برای اینکه حرف های بودار نزند فبلش مسواک می زد.

شهرداری همه پس اندازش را خرج دست انداز می کند.

سهراب گل هاشم

برگزیده ازکتاب چند قدم به حرف حساب

دوهفته نامه خیام نامه سال هشتم شماره ۲۱۳ یکشنبه ۲۳ آذرماه ۹۳(نیشابور)

 دوشنبه ۱۷ آذر۱۳۹۳ :: 21:29 :: نويسنده : سهراب گل هاشم
کاریکلماتور

* بهترين بازي زندگي اش زبان بازي بود.

* آخرين گلي که روييد گل ختمي بود.

* سياستمدار حيوانات، روباه است.

* با گران شدن نان فقرا در پي «قرص نان» مي گردند.

سهراب گل هاشم


روزنامه خراسان  دوشنبه 1393/09/17 شماره 18853(همشهری سلام) یکشنبه ۱۶ آذر۱۳۹۳ :: 0:8 :: نويسنده : سهراب گل هاشم
کاریکلماتور

* وقتي کاري از دست شما ساخته نيست از پاهاتون هم کمک بگيرين.

* تصميم داشت با يک گل به خواستگاري دختر مربي فوتبال برود.

* چون دل و دماغ نداشت در انظار عمومي ظاهر نمي شد.

* چون نان بيات را دوست نداشت مجبور شد نان را به نرخ روز بخورد.

* بزرگ کردن شکم آسان است سعي کن دلت را بزرگ کني.

* آدم دل خور هيچ وقت دلباخته نمي شود.

سهراب گل هاشم

روزنامه خراسان یکشنبه 16 آذر 1392 شماره 18852

درباره وبلاگ

متولد پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1336 هستم
روزگارم بد نیست ، آسمان زندگی‌ام هم صاف و آبی و هم طوفانی و بارانیست.
عاشق طنزم و بزرگ‌ترین آرزویم ، فقرزدايی از شادیست.
در حوزه طنز،بیشتر به کاریکلماتور مهرمی ورزم که گاهی طنزکلمات ، بازی با کلمات و شوخی باکلمات هم نامیده میشود.
کاریکلماتور ، مخاطب‌های آگاه و اندیشمند دارد که آنها را با تبسم وادار به تفکر می‌کند. بسیاری از جملات طنز در نگاه اول یک شوخی ساده و خنده‌دار به‌نظر می‌رسد، ولی اثرات واقعی آن پس از کمی تفکر و شاید تعجب برای مخاطب آشكار مي‌شود.
کاریکلماتور ، زبان گویايی‌ است که شوخی می‌کند، می‌خنداند و به طعنه سخن می‌گوید، به ناهنجاری‌ها و بدی‌ها شلیک می‌کند و گاهی ناملایمات و سختی‌های زندگی را با طنز تلخ بیان می‌کند. دردهای اجتماعی را خوب می‌شناسد و هر اتفاق کوچکی را شاید کمی اغراق‌آمیز با نیشخندی کنایه‌دار مورد توجه قرار می‌دهد و این براستی یکی از جلوه‌های زیبای ادب و هنر معاصر است
برای اولین بار در تابستان 1355 نوشته های من در یکی از روزنامه‌ هاي چاپ مشهد منتشر شد
و از آن تاریخ تاکنون باخیلی از نشریات کشور با امضای : هوای تازه ، حبابی روی آب ، پارازیت و سهراب همکاری دارم ، اولین جلدکتابم تحت عنوان گاه گاهی ز:/.,دگی شوخی نیست ،مجموعه کاریکلماتور و جملات برگزیده طنز بود که در بهار 86 در تهران به چاپ رسید و دومین جلد به نام چند قدم به حرف حساب در بهار 89 در نمایشگاه کتاب تهران رو نمایی شد.
این وبلاگ، مجموعه‌ ایست از کاریکلماتورها وحرف های بی حساب کوچه پس‌کوچه‌هاي دلم، شاید بتوانم صورتت را بخندانم و مهمان لبخندتو باشم.